Het bestuur of ‘de eed’ van onze schuttersgilde

tn_100_0623

 

Hoofdman : Bauters Rony
Zit alle algemene en bestuurvergaderingen voor. Handhaaft orde en doet de wet  naleven.
Vertegenwoordigt de gilde waar dit nodig is.
Is ook de wapenmeester van de gilde.

 

tn_100_0610

 

1ste Stadhouder: Ramont Gilbert
1ste ondervoorzitter. Vervangt de Hoofdman bij diens afwezigheid.
Zijn voornaamste taak is de archivaris en hofmeester(s) leiden en eventueel bijstaan bij hun werk.  Is ook de wapenmeester van de gilde.

 

tn_100_0625
2de Stadhouder: Onghenae Lucien
2de ondervoorzitter. Is samen met de Tressorier verantwoordelijk voor de goede werking en de ontvangsten. Is de zaakgelastigde van de gilde. Houdt toezicht op alle geschiedkundige voorwerpen ( vlaggen , eretekens, breuken, schilderijen,…)
Verzorgt het foto- en papierarchief . Maakt de inventaris en past ze aan. Maakt ontvangstbewijzen van uitgeleende goederen. Is tevens vaandrig van de gilde.

 

Patrick
Thesaurier (penningmeester) : Vertenten Patrick
Verantwoordelijke van de geldcommissie, samen met de Hoofdman en de Griffier.
Doet alle financiële transacties, maakt de begroting en jaarrekening op. Bijhouden van de wettelijke stukken die vereist zijn voor de VZW en fiscus.
Hij int ook de jaarlijks verschuldigde lidgelden.

 

100_5406
Griffier (secretaris) : Degrande Marnix
Maakt jaarlijks de ledenlijst op, samen met de thesaurier.
Stelt de verslagen op van de algemene – en bestuursvergadering.
Staat de Hoofdman bij voor alle administratieve zaken.
Tevens voorzitter van de feestcommissie.

 

tn_100_0619
Deken en 1ste Hofmeester : Dobbelaere Camiel
Is de huisbewaarder van de gilde. Is samen met de Hoofdman verantwoordelijk voor onderhoud en goede werking van de wippen.
Houdt toezicht op de hofmeesters en zorgers.
Meld eventuele gebreken aan de infrastructuur.

 

tn_100_0628
Hofmeester : De Muynck Maurits
Is de rechterhand van de Deken-Hofmeester. Staat hem bij voor alle werken.
Is verantwoordelijk voor de panachen en vogels. Vult de wip bij elke schieting.
Signaleert de noodzaak aan herstellingen.

 

 

jean pierre
Hofmeester : De Neve Jean-Pierre
Is de rechterhand van de Deken-Hofmeester. Staat hem bij voor alle werken.
Helpt en staat het kantinepersoneel bij waar en wanneer nodig.

 

 

sire2007


Keizer – Sire 2005-2006-2007 – : Vertenten Patrick

De Sire is, indien hij geen vast bestuurslid is, het jaar van zijn titelvoering een volwaardig bestuurslid.
Hij waakt over orde en tucht en int gebeurlijke boetes. Deze bedragen momenteel 10 eurocent voor bijvoorbeeld vloeken of onwaardig gedrag. De jaarlijkse opbrengst gaat naar een goed doel.

 

Pol Timmerman


Ere-voorzitter : Timmerman Pol

 

 

 

100_0605
Ere-deken : Dealgaye Bernard
Is het op één na oudste nog actief schietende lid.
Was tot voor een paar jaar nog 1ste deken doch zette wegens leeftijd en de daar bijhorende kleine ongemakken een stapje terug.