Reglement

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STATUTEN

FEDERATIE VAN VLAAMSE HISTORISCHE SCHUTTERGILDEN

KONINKLIJKE NATIONALE BOND DER BELGISCHE WIPSCHUTTERS
Reglement van inwendige orde & Algemene reglementen van de staande wipschietingen

REGLEMENT VOOR DE VRIJDAGAVONDSCHIETINGEN VANAF SEIZOEN 2010